Galblaas verwijderen

Soms zorgen galstenen voor zoveel klachten, dat er voor gekozen kan worden de galblaas in zijn geheel te verwijderen. Dit is mogelijk, omdat de galblaas zelf niet verantwoordelijk is voor de productie van het nuttige gal. De lever produceert het gal, en transporteert dit vervolgens naar de galblaas waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Ook zonder galblaas maak je dus nog voldoende gal voor de vetvertering.

Wanneer galblaas verwijderen

Het verwijderen van de galblaas is een laatste redmiddel bij hevige klachten als gevolg van galstenen. Vaak zorgen galstenen nauwelijks of niet voor klachten. Ontstaan er wel klachten, dan kan er in eerste instantie nog worden gekozen voor het gebruik van medicijnen die de galstenen oplossen. Het probleem is hier echter nog niet mee opgelost, omdat de galblaas galstenen zal blijven produceren. Alleen een volledige verwijdering van de galblaas, inclusief galstenen, zal de problemen volledig oplossen. Een verwijdering van de galblaas wordt een cholecystectomie genoemd in de medische wereld.

Methode verwijdering galblaas

De galblaas kan op twee manieren worden verwijderd: met een laparoscopische operatie (kijkoperatie) of met een conventionele operatie, waarbij er een snede wordt gemaakt in de buik.

Laparoscopische galblaasoperatie
Bij een laparoscopische operatie, oftewel een kijkoperatie, wordt de galblaas verwijderd via drie kleine sneetjes in de buik. Een sneetje net onder de navel is voor de camera. Aan weerszijden van de navel worden sneetjes gemaakt waardoor de instrumenten de buik ingaan. Met de camera zoekt de chirurg de galblaas op. Bloedvaatjes worden afgeknepen en afgesneden. De galblaas wordt verwijderd en de galgang wordt direct verbonden met de lever. Het voordeel van deze operatie is de veiligheid en de geringe littekenvorming op de buik dankzij de kleine sneetjes. Soms komt het voor dat de galblaas vergroeid blijkt te zijn met omliggende weefsels. In dit geval is een laparoscopische operatie niet mogelijk.

Conventionele galblaasoperatie
Bij een conventionele galblaasoperatie wordt er een snede van 10 tot 15 centimeter in de buik gemaakt waardoor de galblaas bereikt kan worden. De galblaas wordt gelokaliseerd, de bloedvaten worden afgeknepen en verwijderd evenals de gehele galblaas inclusief galstenen. De conventionele galblaasoperatie wordt alleen toegepast wanneer een laparoscopische operatie niet mogelijk is om een bepaalde reden. Een conventionele galblaasoperatie zorgt voor een groter litteken op de buik en meestal duurt het herstel langer, omdat er tijdens de operatie meer weefsels tijdelijk beschadigd worden om de galblaas te bereiken.

Herstel na galblaasoperatie

Een laparoscopische galblaasoperatie betreft vaak ook slechts een dagopname, waarbij een opname van maximaal een week nodig is bij een conventionele galblaasoperatie. Na de operatie kan er enkele dagen tot weken wat meer pijn zijn bij bewegen en ademen. Dit kan met normale pijnstillers bestreden worden. Speciale zorg is normaal gesproken niet mogelijk na de verwijdering van de galblaas.